consultancy & advies

RKCA

Ondersteuning bij verbetertrajecten, implementatie & conversie, payroll

Hoe help ik uw organisatie

Wat verbeter ik

Ik ben in staat in korte tijd de efficiencyverbetering voor uw organisatie te bepalen. Door samen keuzes te maken die ik binnen de organisatie kan verwoorden om tot breder en samen uit te dragen draagvlak te komen.

De bedrijfsprocessen zijn daarna efficiënter en in duidelijke samenhang te gebruiken. Daarbij is bepalend wat het organisatiebelang is in die processen en/of verandering.

Essentieel is daarbij de vastlegging voor interne overdracht en accountantscontrole. Het a tot z proces wordt bij mijn inzet meegewogen.

Dagelijkse continuïteit

Uw organisatiebeleid is vertaald naar de dagelijkse praktische uitvoering. Haalbaarheid, inzicht en mogelijkheden is het vervolg. 

De manager of teamleider krijgt meer inzicht in de leidinggevende rol. De medewerker ziet helder het HR-ontwikkelproces en het digitaal p-dossier in eigen omgeving.

De bedrijfsvoering wordt duidelijker georganiseerd naar eigen proces en eigenaarschap. PSA en financiën sluiten aan. 

Continuïteit bij de dagelijkse werkzaamheden kent een nieuwe borging.

Basis op orde

Ik stap graag bij u binnen voor een gesprek over wat anders kan worden georganiseerd.

Ik breng structuur aan waar nodig.

De medewerkers neem ik altijd mee in een verbetertraject.

Gaat het om het verwerken van salarismutaties? Yes, terug naar de basis. Of zoekt u een teamleider of gaat het over projectmanagement? Yes, net zo goed.

Ik overtuig u dat ik vanaf moment 1 actief meedenk en meekijk naar stappen vooruit. De basis op orde is mijn doel voor uw organisatie!

Robert Koch - Consultancy & Advies
voor de basis van uw organisatie

Wat doe ik voor u

  • begeleiding van implementaties en conversietrajecten voor een nieuw HR-systeem. Kennis en jarenlange ervaring helpen een organisatie bij dit weinig voorkomende traject waarbij ‘going concern’ onder druk staat in een piektijd.
  • verbetering en efficiënter werken -na een uitgevoerde quick scan- van de personeels- en salarisadministratie
  • basis op orde, optimalisatie en doorontwikkeling van uw bestaande HR-systeem. Dit blijft na de basisimplementatie zo vaak achterwege door de dagelijkse werkdruk.
  • geïntegreerde samenwerking bij de bedrijfsvoering. De brug slaan over de eilandjes die soms zijn ontstaan door de afzonderlijke vakgebieden.
  • interim management in de vorm van teamleiderschap voor HR-services, personeel -en salarisadministratie
  • interne sessies over CAO ontwikkelingen, wet -en regelgeving geven
  • managementinformatie optimaliseren en bijvoorbeeld op teamniveau binnen de organisatie uitrollen
  • aansluiten financiële verantwoording vanuit de salarisadministratie. Leveringen naar instanties, de loonjournaalpost
  • verwerking van personeel – en salarismutaties
Robert Koch HR Payroll

Wie ben ik – Robert Koch Consultancy & Advies –

Ik ben Robert Koch.

Vanuit de solide basis als personeel -en salarisconsultant doorgegroeid tot payroll -en HR gedreven adviseur.

Mijn meters heb ik gemaakt. Die jarenlange ervaring breng ik mee op het gebied van personeel en salaris, data-analyse. Thuis in techniek van de diverse HR-systemen, maar denken in de menselijke processen die draagvlak geven. Het zijn die processen die een veel grotere rol spelen bij de optimalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering.

Ervaring heb ik opgedaan in diverse rollen van implementatieconsultant, projectleider tot teamleider. Overzicht houden was bij het verantwoordelijk zijn voor verbetertrajecten, implementaties en conversies de bepalende factor om de tijdslijnen naar een succesvolle live-gang  vast te houden. Teamwerk, het omgaan met medewerkers en teams is wat mij energie geeft.

Ik ben een doener en pak de actiestand van eenvoudige personeelsmutatie tot collectieve teamverbetering om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Meer over mij vindt u op mijn LinkedIn-profiel.

 

Waarmee kan ik u helpen?

Praten is veel effectiever dan welk ander communicatiemiddel dan ook. Laten we bellen. U kunt het contactformulier invullen, een e-mail of Whatsapp bericht sturen.

Diedenweg 167, 6706 CP Wageningen

06 14 00 13 24

Maak een afspraak